W przypadku, gdy na skutek złożenia aktu oskarżenia przeciwko lekarzowi rozpoczyna się postępowanie karne w sądzie, zasadne jest zaangażowanie doświadczonego prawnika na jak najwcześniejszym etapie. W zależności od oceny materiału dowodowego możliwe jest podjęcie działań obrończych, jak również skorzystanie z korzystnych dla oskarżonego instytucji procesowych (dobrowolne poddanie się karze, warunkowe umorzenie postępowania karnego).

Analogicznie, wiele spraw przeciwko lekarzom rozpatrywanych jest przed samorządowymi sądami dyscyplinarnymi (sądami lekarskimi). Lekarz ma prawo do obrońcy w postępowaniu przed tego rodzaju sądami a tego typu reprezentacja jest w wielu sytuacjach celowa i rekomendowana.

Nasza Zespół posiada duże doświadczenie w obronie lekarzy na etapie postępowania sądowego.