W Polsce od lat odnotowuje się dynamiczny wzrost sporów pomiędzy pacjentami oraz świadczeniodawcami medycznymi i lekarzami. W naszej ocenie wzrost ten będzie stały, a każdy lekarz (zwłaszcza w specjalizacjach zabiegowych) musi liczyć się obecnie z prawdopodobieństwem zaistnienia sporu z pacjentem. Trend ten wynika z wielu czynników – nieprawidłowych zwyczajów komunikacyjnych i niestety rażących błędów w polskiej praktyce medycznej, ale również upowszechniania się postaw konfrontacyjnych po stronie pacjentów, aktywności przedstawicieli środowiska prawniczego oraz wysokości orzekanych zadośćuczynień (obecnie sumy przekraczające 1 mln złotych nie należą do rzadkości).

W sporze na linii lekarz-pacjent kluczowa jest rzetelna ocena sytuacji prawnej lekarza – umożliwiająca podjęcie decyzji co do rozmów ugodowych lub przyjęcia postawy obronnej.

Obecnie wiele sporów prowadzonych jest w ramach postępowania karnego inicjowanego skargą (zawiadomieniem) pacjenta. W Prokuraturze powstały wyspecjalizowane jednostki, zajmujące się sprawami medycznymi.

Nasza Kancelaria posiada rozległe doświadczenie w obronie lekarzy przed niezasadnymi roszczeniami pacjentów, w tym również na płaszczyźnie prawa karnego.