Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla lekarzy (w tym również na zlecenie firm), w zakresie m.in.:

  • przeciwdziałania korupcji (szkolenia z zakresu prawa antykorupcyjnego, odpowiedniej komunikacji itp.)
  • prawa medycznego (prawne ramy czynności lekarskich, zgody pacjentów, leczenie małoletnich, rozszerzenie pola zabiegowego, wyjątek terapeutyczny itp.)
  • prawa farmaceutycznego i refundacyjnego (prawidłowa ordynacja recept, zleceń itp.),
  • sporów z pacjentami (udział w postępowaniu karnym, technika przesłuchań itp.),

Prowadzenie szkoleń i warsztatów jest przedmiotem naszej szczególnej specjalizacji – w ciągu każdego roku obsługujemy ok. 30-40 wydarzeń tego rodzaju. Dysponujemy gotowymi schematami szkoleń, dostosowanymi do potrzeb Klientów.