Compliance  to termin, który bywa rozumiany różnie – najczęściej jako wewnętrzny system organizacji działalności gospodarczej, nakierowany na przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zasad etyki. Na system ten składają się systemy wartości korporacyjnych, procedury wewnętrzne, aktywności mające na celu budowę odpowiedniej kultury organizacyjnej, szkolenia, czynniki motywujące i sankcjonujące oraz systemy nadzoru i kontroli.

Temat odpowiednich reguł compliance jest niezwykle istotny z perspektywy unikania odpowiedzialności finansowej firm, która może wynikać z naruszania przez pracowników firmy:

  • przepisów antykorupcyjnych (polskich i amerykańskich – FCPA),
  • przepisów prawa ochrony konkurencji,
  • przepisów prawa pracy.

Reguły przeciwdziałania korupcji znajdują szczególne zastosowanie w relacjach z lekarzami, pielęgniarkami i personelem zatrudnionym w publicznej służbie zdrowia. Nasza Kancelaria specjalizuje się w ocenianiu dopuszczalnych form współpracy na linii przemysł-służba zdrowia, a także w budowaniu odpowiednich procedur, umów i rozbudowanych systemów compliance, których celem jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom w tym zakresie.

Nasi prawnicy mają bardzo duże doświadczenie w zakresie wspomagania budowy systemów compliance – zarówno w zakresie organizacji działalności (procedury, systemy nadzorcze), jak i prowadzenia szkoleń i wdrażania świadomości wartości, które stoją za przyjętymi regułami.

W ramach naszego doradztwa prawnego współpracujemy z firmami i organizacjami branżowymi (np. Polmed, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników) w budowaniu nowoczesnych i skutecznych systemów compliance . Mamy bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu procedur antykorupcyjnych, antymobbingowych oraz z zakresu prawa ochrony konkurencji. Nasza specjalizacja obejmuje prowadzenie bardzo praktycznych szkoleń i warsztatów dla pracowników firm z ww. zakresu.