Nasza Kancelaria świadczy pełne wsparcie prawne w zakresie kontaktów podmiotów leczniczych z NFZ, obejmujące pomoc przy zawieraniu i wykonywaniu umów, kontroli NFZ, a także uczestnictwie w konkursach NFZ.

W przypadku powstania sporu, występujemy w imieniu naszych Klientów o ochronę prawną w trybie administracyjnym oraz sądowym.

Nasze doświadczenia obejmują m.in.:

  • walkę procesową o zwrot lub redukcję niezasadnie nakładanych kar umownych,
  • spory o ustalanie prawidłowości postępowania medycznego, organizacji pracy lub prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej w określonym przypadku,
  • wsparcie Klientów w sporach z pacjentami przeniesionymi na poziom NFZ (kontrole i środki sankcyjne wynikające ze skarg indywidualnych pacjentów).