Na polskim rynku upowszechniają się telemedyczne technologie diagnostyczne i lecznicze. Coraz więcej placówek wykorzystuje zdobycze inżynieryjne do tzw. zabiegów „jednego dnia”. Zauważalny jest również popyt na świadczenia wykonywane w domu pacjenta (wlewy dożylne, niektóre zabiegi, zaawansowana diagnostyka itp.).

Powyższe innowacje wymagają odpowiednich rozwiązań prawnych w postaci m.in. umów i regulaminów dla pacjentów, umów z personelem medycznym, a także dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Odrębne problemy prawne związane są z przechowywaniem i stosowaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, a także ordynacją recept i zleceń lekarskich w ramach ww. innowacyjnych działań medycznych.

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie i świadczy pomoc prawną ww. zakresie.