Specjalizujemy się w obsłudze prawnej w zakresie zagadnień compliance, w tym:

  • prowadzimy wewnętrzne audyty w firmach, mające na celu minimalizacje ryzyk prawnych, w szczególności korupcyjnych
  • opracowujemy procedury wewnętrzne
  • prowadzimy szkolenia dla firm (np. w zakresie odpowiedzialności zarządu, zagadnień compliance w zakresie aktywności działów marketingu itp.)
  • przygotowujemy informacje i alerty prawne w zakresie nowelizacji przepisów istotnych dla działalności firmy
  • oferujemy doradztwo co do zgodności działań z regulacjami etycznymi, w tym branżowymi kodeksami postępowania (kodeksy etyki zawodowej, INFARMA, MedTech Europe, Polmed itp.)