Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz żywności. Udzielamy wsparcia na wszystkich etapach działalności:

  • pomagamy opracowywać optymalny model dystrybucji, uwzględniający specyfikę danego rynku (w tym wymogi GDP oraz regulacje prawa konkurencji) oraz indywidualne potrzeby Klienta
  • doradzamy podczas uruchamiania hurtowni, placówek obrotu detalicznego oraz w czasie organizacji i wdrażania sieci dystrybucji
  • zapewniamy wsparcie przy przygotowywaniu, negocjacji i zawieraniu kontraktów, w szczególności umów dystrybucyjnych i licencyjnych z wytwórcami oraz wytwórcami kontraktowymi, umów marketingowych, umów dostawy oraz porozumień rabatowych
  • świadczymy pomoc przy wdrażania produktu na polskim rynku. Doradzamy przy uzyskiwaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, zgłaszaniu wyrobów medycznych wprowadzanych na rynek, staraniach o objęcie produktu refundacją
  • przeprowadzamy audyty wewnętrzne, w tym przygotowujące Klienta do kontroli organów administracji, jak również audyty potencjalnych kontrahentów
  • przygotowujemy i wdrażamy dokumentację wewnętrzną (regulaminy, procedury kontaktów z przedstawicielami ochrony zdrowia, zasady współpracy z kontrahentami oraz konsumentami, polityki ochrony danych osobowych) mającą na celu zapewnienie zgodności działań Klienta z prawem oraz wymogami kodeksów branżowych.
  • przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne dla pracowników naszych Klientów.