Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną inwestycji w obrocie publicznym i prywatnym, w tym w procesach nabywania i zbywania aktywów, wyjścia z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych.

Doradzamy inwestorom, akcjonariuszom, udziałowcom, funduszom private equity/ venture capital, oraz doradcom inwestycyjnym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć. Świadczymy usługi zarówno na rzecz strony kupującej jak i sprzedającej. Ponadto, wspieramy inwestorów przy pozyskiwaniu finansowania.