Specjalizujemy się w pomocy prawnej w zakresie prawa karnego, obejmującej między innymi:

  • wsparcie prawne na etapie postępowania przygotowawczego, w tym analiza materiału dowodowego, przygotowanie strategii obrony oraz udział w czynnościach postępowania, takich jak przesłuchanie w charakterze podejrzanego,
  • pomoc podczas podejmowania działań mających na celu umożliwienie oskarżonemu poddania się dobrowolnie karze
  • obrona oskarżonego podczas postępowania sądowego, w tym udział w rozprawach oraz sporządzanie pism procesowych
  • wsparcie prawne w przygotowywaniu prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, a także reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i posiłkowych w postępowaniach toczonych przed sądem karnym.