Nasi prawnicy pomogą Państwu we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania spółek handlowych, w tym:

  • sporządzania umów korporacyjnych (umów spółek, statutów, umów pomiędzy wspólnikami);
  • powierniczego zakładania spółek;
  • rejestracji spółek oraz wprowadzania zmian rejestracyjnych;
  • wsparcia przy restrukturyzacji;
  • prowadzenia kompleksowych ocen prawnych działalności spółek (due dilligence);
  • przygotowywania wzorów umów dla spółek
  • rozwiązywania sporów pomiędzy wspólnikami;
  • wsparcia negocjacyjnego w procesie zakładania spółek lub ich zmiany.