Specjalizujemy się w pomocy prawnej w zakresie sporów sądowych, obejmującej między innymi:

  • analiza akt postępowania i przygotowywanie strategii działania w uzgodnieniu z Klientem i zgodnie z jego oczekiwaniami
  • sporządzanie pozwów, zażaleń, skarg, apelacji, odwołań i innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi
  • sporządzanie skarg kasacyjnych wnoszonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do Sądu Najwyższego
  • reprezentowanie przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.