Posiadamy szerokie, wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień prawnych dotyczących wyrobów medycznych, w tym co do:

  • zagadnień regulacyjnych – certyfikacji, wprowadzania wyrobów do obrotu, statusu prawnego firm i sprzętu
  • prawa reklamy wyrobów medycznych
  • zagadnień compliance, kodeksów branżowych i współpracy z jednostkami z sektora ochrony zdrowia
  • kwestii dot. finansowania wyrobów medycznych ze środków publicznych we wszystkich reżimach refundacyjnych (por. zakładka refundacja [link])
  • nadzoru nad wyrobami – kontaktów z Prezesem URPL, dokonywania powiadomień i zgłoszeń, postępowań kontrolnych, incydentów medycznych
  • doradztwa podatkowego w zakresie wyrobów medycznych.