Kancelaria świadczy także usługi związane z regulacjami prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz napojów alkoholowych:

  • reprezentacja w sporach dotyczących zakwalifikowania produktu,
  • ocena zgodności składu i oznakowania żywności z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa,
  • pomoc przy wprowadzaniu nowej żywności (novel foods).