Team Avatar

Katarzyna Adamska

Associate w Kancelarii Fairfield

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Od ponad 5 lat doradza podmiotom leczniczym w całej Polsce. W swojej codziennej praktyce udziela pomocy prawnej w zakresie założenia i prowadzenia działalności leczniczej. Doradza podmiotom leczniczym w procesie realizacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prowadzi audyt dokumentacji medycznej oraz weryfikuje stosowane w podmiocie leczniczym procedury medyczne. Wspiera podmioty lecznicze w procesach zamówień publicznych, jak również w zakresie kontroli przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Przygotowuje podmioty lecznicze do procesu akredytacji. Prowadzi szkolenia w zakresie prawnych aspektów prowadzenia podmiotów leczniczych, rozliczania świadczeń zdrowotnych, przestrzegania praw pacjenta oraz odpowiedzialności personelu medycznego za udzielane świadczenia zdrowotne.

Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec w obszarze ochrony zdrowia oraz autorka licznych publikacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne oraz licznych kursów dotyczących zarządzania w ochronie zdrowia. Obecnie doktorantka kierunku Prawo na Uczelni Łazarskiego.