W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji Eye Care Conference – Dbaj o wzrok, podczas którego r.pr. Marcin Flak, Partner Kancelaria Fairfield prowadził wykład „Wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu #optometrysty. Podczas wykładu poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące obowiązków prawnych wiążących się z wykonywaniem zawodu optometrysty i opieką nad pacjentem oraz #RODO w gabinecie. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział oraz organizatorom – za zaproszenie.

Zawód optometrysty jest niezwykle interesujący z prawnego punktu widzenia, ponieważ część kompetencji i umiejętności zawodowych optometrysty, które nabywa on w toku kształcenia, pokrywa się z definicją świadczenia zdrowotnego. Oznacza to w pewnym uproszczeniu, że zawód optometrysty objemuje czynności diagnostyczne, które wchodzą w zakres tzw. monopolu medycznego (czyli powinny być wykonywane przez osoby upoważnione przez ustawę do tego rodzaju świadczeń – lekarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów itp.). Tym samym konieczne jest zadanie kompleksowych pytań o standard ochrony prawnej pacjenta, zakres tajemnicy zawodowej, sposób zabezpieczenia danych osobowych itd.

Ten piękny zawód powinien n. zd. doczekać się korzystnej regulacji prawnej, zapewniającej możliwość rozwoju zawodowego i wykluczającej jakiekolwiek wątpliwości co do zakresu działań, które optometrysta może wykonywać.

Więcej o wydarzeniu:
W październiku obchodzone jest święto wszystkich specjalistów ochrony widzenia – Światowy Dzień Wzroku. Z tej okazji optometrysta, optyk okularowy podjęła się zorganizowania zupełnie nowej konferencji, dotyczącej naszego widzenia, a także optometrii i optyki w Polsce. Pomysł zaowocował dwudniową konferencją, która odbyła się w dniach 20-21 października 2018 roku w Warszawie, w centrum konferencyjnym Concept13, w DH Vitkac

https://www.eyecareconference.com/