NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE MAKSYMALNYCH DAWEK SUBSTANCJI ORAZ REKOMENDOWANYCH OSTRZEŻEŃ STOSOWANYCH PRZY OZNAKOWANIU 

5 marca 2020 r. opublikowano kolejne 7 uchwał Zespołu ds. Suplementów Diety, będącego organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego. Najnowsze uchwały dotyczą:

  1. witaminy E -maksymalną ilość tej substancji ustalono na poziomie 250 mg/dzień– zob. uchwała nr 1/2020;
  2. witaminy K – maksymalną ilość tej substancji ustalono na poziomie 200 µg/dzień. Ponadto przy oznakowaniu suplementów diety zawierających wysoką zawartość tego składnika rekomendowane jest umieszczenieostrzeżenia: „Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K ( np. warfaryna i acenokumarol)” – zob. uchwała nr 2/2020;
  3. bor-maksymalną ilość tej substancji ustalono na poziomie 3 mg/dzień  – zob. uchwała nr 3/2020;
  4. chrom – maksymalną ilość tej substancji ustalono na poziomie 200 µg/dzień  – zob. uchwała nr 4/2020;
  5. fluor – maksymalną ilość tej substancji ustalono na poziomie 3,5 mg/dzień  – zob. uchwała nr 5/2020;
  6. fosfor – maksymalną ilość tej substancji ustalono na poziomie 450 mg/– zob. uchwała nr 6/2020;
  7. Withania somnifera (L.) Dunal– dawka sproszkowanego korzenia rośliny, znanej głównie jako witania ospała lub ashwagandha, została ustalona na poziomie poniżej 3 g/dzień, natomiast maksymalny poziom witanolidów w zaleconej dziennej porcji określono na poziomie nieprzekraczającym 10 g – zob. uchwała nr 7/2020.

Wszystkie wskazane powyżej dawki dotyczą maksymalnych poziomów w suplementach diety dedykowanych osobom dorosłym. Na szczególną uwagę zasługują wymagania przedstawione w uchwale nr 7/2020 dotyczącej ashwagandhy, które określają, żepodmiot wprowadzający do obrotu ww. środek spożywczy powinien dołączyć specyfikację ilościową potwierdzającą zawartość sumy witanolidów w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu. W uchwale zawarto również rekomendację, aby suplementy diety zawierające ashwagandhę zawierały ostrzeżenie: ,,Produkt nie powinien być spożywany w przypadku stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym, nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji”.

Przyjęte uchwały dotyczące witamy E oraz K są ostatnimi uchwałami Zespołu dotyczącymi witamin –poziomy pozostałych witamin, które zgodnie z prawem mogą być stosowane w suplementach diety zostały określone we wcześniejszych uchwałach Zespołu z 2019 r. Tym samym Zespół zakończył pracę nad uchwałami odnoszącymi się do witamin, kolejne uchwały dotyczyć zaś będą składników mineralnych oraz substancji pochodzenia roślinnego. Uchwały stanowią wytyczne dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosowane m.in w trakcie nadzoru oraz przy analizie powiadomień składanych przy wprowadzeniu nowych produktów na rynek. W przypadku braku zgodności suplementu z treścią uchwał, organy inspekcji będą wszczynały postępowanie wyjaśniające (szerzej na temat znaczenia prawnego uchwał zob. min. ten wpis). Treść wszystkich uchwał przyjętych do tej pory przez Zespół dostępna jest pod tym adresem.

Autor: Greta Pietraszuk, Anita Cybul