Team Avatar

Oskar Luty

Partner-Założyciel Kancelarii Fairfield.

Związany z branżą medyczną i farmaceutyczną od ponad 15 lat. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, medycznych, aptek, lekarzy, farmaceutów oraz organizacji naukowych i branżowych. Posiada duże doświadczenie negocjacyjne i procesowe, a także w zakresie formułowania strategii marketingowych, dystrybucyjnych oraz regulacyjnych.

 

e-mail: oskar.luty@fairfield.pl

Doświadczony i ceniony dydaktyk oraz szkoleniowiec, w ciągu ostatnich lat przeprowadził ponad 250 szkoleń oraz kursów specjalistycznych dotyczących tematyki branżowej – dla firm, lekarzy oraz farmaceutów. Współpracownik wielu czołowych uczelni (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Jego doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo dla branży Life Sciences, w tym związane z ochroną danych osobowych, reklamą, compliance, dystrybucją, badaniami, zamówieniami publicznymi, odpowiedzialnością produktową, a także sprawami związanymi z działalnością organów ścigania, kontroli i wymiaru sprawiedliwości. Autor wielu publikacji naukowych i specjalistycznych. Zna języki: niemiecki, francuski, rosyjski, łaciński oraz angielski, którym posługuje się biegle.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego oraz kursu stypendialnego Erasmus Universitait Rotterdam. Adwokat zrzeszony w warszawskiej Okręgowej Izbie Adwokackiej.