Rząd wycofał się z pomysłu wysyłkowej sprzedaży leków na receptę i wyrobów finansowanych publicznie osobom niepełnosprawnym. Przegłosowano szeroką możliwość bezpośredniego zaopatrywania się w leki OTC (bez recepty) w aptece, przez podmioty gospodarcze oraz odrzucono poprawkę o włączeniu aptek do programu KDR.

Podczas posiedzenia zagłosowano za całkowitym wycofaniem się lub poważnej zmiany regulacji prawnej upoważniającej apteki do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej osobom niepełnosprawnym leków oraz wyrobów medycznych refundowanych oraz na zlecenie.

W toku I czytania projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego (projekt z 12.03.2019), Poseł Latos zgłosił poprawkę, która ogołociła tekst ze wszystkich elementów odnoszących się do sprzedaży wysyłkowej. Pozostały wyłącznie przepisy oryginalnie projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a służące zwalczaniu nielegalnego eksportu leków z Polski. Poprawkę Pana Posła poparł reprezentujący Ministerstwo Zdrowia min. Cieszyński, wskazując, że u podstaw decyzji o poparciu legł spór pomiędzy Komisją Europejską a Niemcami o stosowanie marż sztywnych.

Posłowie obecni na posiedzeniu jednogłośnie zagłosowali za usunięciem kontrowersyjnych przepisów. Pozostała część projektu została została również jednogłośnie przyjęta i skierowana do II czytania.